เจ้าหน้าที่บัญชี

งานทั้งหมดการเงิน การบัญชี
  063-0811696  

บริษัท PRTR เปิดรับสมัครพนักงาน 

ตำแหน่ง Accounts Payable Staff  ร่วมงานกับบริษัทเป็นผู้แปรรูปและจำหน่ายไก่

 

รายละเอียดงาน: 
• การป้อนข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาของใบแจ้งหนี้ในระบบบัญชีเจ้าหนี้ รวมถึงการตรวจสอบรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ เช่น ชื่อผู้ขาย หมายเลขใบแจ้งหนี้ วันที่ และจำนวนเงิน
• จับคู่ใบแจ้งหนี้กับใบสั่งซื้อและเอกสารรับสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและแก้ไขความคลาดเคลื่อนได้ตามต้องการ
• ช่วยเหลือในการประมวลผลการชำระเงิน รวมถึงการจ่ายเช็คและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัท
• ทำงานร่วมกับแผนกภายใน ผู้ขาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อแก้ไขข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้อย่างทันท่วงทีและเป็นมืออาชีพ
• ปฏิบัติตามการควบคุมและขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ: 
• วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ทำงานการประมวลผลใบแจ้งหนี้ หรือบัญชีเจ้าหนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
• ใส่ใจในรายละเอียดและความถูกต้องในการป้อนข้อมูลและการเก็บบันทึกข้อมูล
• ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
• ทักษะการจัดองค์กรที่ยอดเยี่ยมพร้อมความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงานและตรงตามกำหนดเวลา
• มีความเชี่ยวชาญใน Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel, Word และ Outlook
• ทักษะการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่งและความสามารถในการแก้ไขปัญหาในลักษณะเชิงรุกและทันท่วงที
 

สนใจสมัครงาน
ไอดีไลน์: karnprtr23
 

ตำแหน่งที่ตั้ง: AIA Capital Center Building, Bangkok - Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us