เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

งานทั้งหมดงานด้านการขายภาษาอังกฤษ
  piyapong@speedy-tech.co  

บริษัท สปี๊ดดี้ เทค จำกัด (SPEEDY TECH CO., LTD.)
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Sales Executive (2 Positions)

 

Responsibilities :
• เข้าพบลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อปิดการขายระบบสั่งอาหาร
• แนะนำและขาย product อื่นๆ ของบริษัท Speedy Tech ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าที่ได้เข้าไปพบ
• สอนการใช้งานและให้คำปรึกษาระบบสั่งอาหารแก่พนักงานลูกค้า
• วางแผนและติดตามการใช้งานระบบของลูกค้า
• ช่วยงานโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications :
• มี Passion ที่จะเติบโตไปกับองค์กร
• วุฒิการศึกษาระดับปวช. ปวส. หรือป.ตรี
• มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี (มีประสบการณ์การขายระบบ POS จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีรถส่วนตัว (รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์)
• มีทักษะการสื่อสารและการเจรจา มีมนุษยสัมพันธ์ และใจรักบริการที่ดีมาก
• สามารถทำงานเป็นทีม และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
• ทักษะการใช้ Computer และ Internet ในระดับดี


 

ตำแหน่งที่ตั้ง: นนทบุรี Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us