เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคล

งานทั้งหมดออฟฟิต
  094-2178852     jobpro11.trc@gmail.com  

ตำแหน่ง HR Officer (Senior)
ประจำอาคารตั้งฮั่วปัก(BTS เซนต์หลุยส์)
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท/เดือน
 

รายละเอียดงาน
1.วางแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำ ลังคน การจัดหากระบวนการคัดเลือกการพัฒนาองค์กรแผนงานการฝึกอบรม และโปรแกรมการพัฒนา career path การบริหารคนในองค์กรทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท
2.ดูแลกิจกรรม HRM(Human Resource Management) และ HRD(Human Resource Development)ทั้งหมด
3.เป็นหลักในการทำ KPI/OKR และการประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ
4.ควบคุมตรวจสอบอนุมัติการจ่ายเงินเดือนจัดทำรายได้ของพนักงาน
5.รับรองความสอดคล้องระหว่างความต้องการทางธุรกิจและโครงสร้าองค์กรออกแบบวางแผนปรับใช้และดำเนินการตามแผนเพื่อเพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถ
6.วางแผนและจัดการงบประมาณทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7.ติดตามตรวจสอบตรวจสอบและพัฒนาหน่วยงานย่อยทั้งหมด
 

วันและเวลาทำงาน
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ไม่จำกัดเพศ 25-30 ปี
2. วุฒิ ป.ตรีหรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการจัดการ HRM อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
4. หากมีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมอาหารและกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถคิดค้นกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรและแนวคิดในการกระตุ้นเพื่อพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพสำหรับพนักงานทุกคน
6. มีทักษะการเขียนและการพูดในที่สาธารณะ, ทักษะการวิเคราะห์, ทักษะมนุษยสัมพันธ์, ทักษะการจัดการโครงการ,ทักษะความเป็นผู้นำ
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี
สนใจสอบถามเพิ่มเติม
 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: อาคารตั้งฮั่วปัก (สาทร) Soi Suksavittaya, Silom, Bang Rak, Bangkok, Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us