เจ้าหน้าที่ Process Improvement

งานทั้งหมดออฟฟิต
  089-6807011  

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ Process Improvement จำนวนมาก

สถานที่ปฏิบัติงาน : MRT เพชรบุรีและ API มักกะสัน

เงินเดือน : 16,000-18,000 หรือตามโครงสร้างบริษัท

 

รายละเอียดงาน
1. ตรวจสอบการปฎิบัติงานของแต่ละฝ่ายภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงานและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
2. วิเคราะห์หาข้อบกพร่องหรือปัญหาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดแต่ละฝ่าย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงต่อไป
3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท
4. พัฒนาระบบการทำงานของแต่ละฝ่ายให้อยู่ในระบบ ระเบียบ แบบแผนปฏิบัติร่วมกันภายในองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 22-25 ปี มีประสบการณ์ 0-3 ปี
2. วุฒิป.ตรี สาขาสถิติ, คณิตศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. ใช้โปรแกรม Excel ขั้นสูงหรือ Power BI ได้
4. มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม
5. มีความรู้ ความชำนาญ ในการปรับใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิค การตรวจสอบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบภายใน
6. มีความรอบรู้เข้าใจในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การวางแผนงาน การจัดทำและการบริหารงบประมาณ

 

หมายเหตุ: คุณสมบัติรับพิจารณาทันที
1. จบใหม่หรือมีประสบการณ์ได้
2. จบสาขาเกี่ยวกับสถิติ คณิต หรือเกี่ยวข้อง
3. ใช้ Excel เช่น Vlookup และ Pivot ได้
4. ใช้ Power BI ได้บ้าง
5. ไม่ติดทำงาน 6 วัน แต่หยุดเสาร์เว้นเสาร์


 

ตำแหน่งที่ตั้ง: MRT Kota Damansara (KG06), Persiaran Surian, Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us